HomeOver SCALAStagemogelijkheden

Stage

SCALA biedt studenten van zowel MBO- als HBO-opleidingen de mogelijkheid om werkervaring op te doen. Het kan gaan om een snuffelstage, een jaarstage of een afstudeeropdracht.

We denken graag mee over de mogelijkheden. Jaarlijks verwelkomt SCALA meerdere stagiaires. SCALA biedt stagiaires kansen om zich in het door hem/haar gekozen beroep te ontwikkelen. Het aangeboden werk is primair gericht op het realiseren van de door de opleiding gestelde leerdoelen.

De stagiair coachen wij in zijn leerproces. De stagiair blijft zelf verantwoordelijk voor de realisatie van de leerdoelen. SCALA draagt daaraan bij door: begeleiding door een beroepskracht, kennis over onze organisatie in ruime zin, kennis over specifiek benoemde onderdelen / doelgroepen, gelegenheid om deel te nemen aan cursussen gericht op het werkveld, aan activiteiten of het gebruik van faciliteiten en participeren in een team.

Lees hier meer over de voorwaarden die wij stellen aan een stagiair.