HomeJongerenJongerenwerkers op straat

De straat op

Niet alle jongeren komen naar wijkcentra, buurthuizen of een jongerencentrum. Zij kiezen voor een plek in de openbare ruimte om zich te vermaken. Dit gaat vaak goed. Maar soms veroorzaken ze overlast bij omwonenden of bezoekers van die plek.

Onze ambulante jongerenwerkers zijn letterlijk op straat aanwezig om met de moeilijker te bereiken jongeren in gesprek te gaan. Zij proberen te achterhalen wat deze jongeren graag willen, waar zij behoefte aan hebben. Doel is om de jongeren iets te bieden waar ze verder mee kunnen.

Soms is er aanbod in een van de buurthuizen of in een jongerencentrum. In andere gevallen kijken we samen naar andere mogelijkheden. Uitgangspunt is dat anderen geen last hebben van de jongeren. De ambulant jongerenwerker heeft veel contact met de wijkagent en andere instellingen. Samen met hen willen we de talenten bij jongeren stimuleren en verder ontwikkelen.