Visie

SCALA levert een zichtbare en meetbare bijdrage aan de ontwikkeling van mensen, zodat zij beter in staat zijn hun eigen leven alsook hun eigen woon- en leefomgeving te vormen en te beïnvloeden. SCALA heeft een passend pakket aan diensten en producten die een (in)directe bijdrage leveren aan een toestand dat inwoners van Hengelo, Hof van Twente en Haaksbergen zich goed voelen.

SCALA richt zich in deze plaatsen op meerdere kwetsbare doelgroepen; mensen die (al dan niet tijdelijk) even een extra steuntje in de rug nodig hebben. Deze mensen krijgen op een passende wijze ondersteuning van SCALA. Ondersteuning zodat zij zich beter gaan voelen.