Voorwaarden stage

Belangrijkste voorwaarde voor de stagiaires binnen SCALA is de motivatie. Het leerjaar waarin de student zich bevindt is minder van belang dan de motivatie om te leren en zich te ontwikkelen binnen het werkveld.

Binnen de teams hechten wij veel waarde aan het verantwoordelijkheidsgevoel van de student, de leerbereidheid, integriteit, flexibiliteit, stressbestendigheid en een zeker doorzettingsvermogen ten opzichte van het werk.

Continuïteit speelt eveneens een grote rol. Waarbij de voorkeur uitgaat naar langlopende stagecontracten (uitzonderingen daargelaten).

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn? Neem even contact op met Arie Fröberg via a.froberg@scalawelzijn.nl.