HomeOver SCALASamenwerking

Samenwerking

Werken aan welzijn doen we niet alleen. De burgers zijn onze belangrijkste partners. Samen met hen en voor hen werken we aan het verbeteren van het welzijnsgevoel en de leefomgeving. Naast de inwoners van Hengelo, Hof van Twente en Haaksbergen werken we samen met:

Gemeente Hengelo, Gemeente Hof van Twente, Gemeente Haaksbergen, Carint Reggeland, Stichting Informele Zorg, Stichting Welzijn Ouderen Hengelo, Welbions, Domijn, Politie, Centrum voor Jeugd en Gezin, Metropool, Wijkraden en vele anderen.