Klachten

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over onze diensten of de uitvoering daarvan. Wij hopen dat u ons dit dan kenbaar maakt. U kunt altijd bij ons langskomen, bellen of een mail sturen.

Komt u er met de betrokken medewerker en/of directie niet uit? Dan kunt een formele klacht indienen bij een onafhankelijke, regionale klachtencommissie. Deze commissie behandelt uw klacht volgens een klachtenreglement.

Uw klacht wordt dan doorgestuurd naar de directie van SCALA. Deze probeert binnen twee weken de klacht naar tevredenheid op te lossen. Als u een gesprek met de directie niet meer zinvol acht, kan de klachtencommissie direct tot behandeling overgaan. De commissie kan u vragen de klacht toe te lichten en hoor en wederhoor toepassen.

Als de commissie u in het gelijk stelt, dient SCALA binnen twee weken te laten weten wat er aan de kwestie gedaan zal worden. Een formele klacht moet binnen twee maanden na ontvangst door de klachtencommissie afgehandeld zijn. Als dit niet mogelijk is, zal de commissie u schriftelijk meedelen wanneer behandeling wel kan plaatsvinden. De voorzitter van de commissie kan ook tot een spoedprocedure besluiten, als uw klacht dringend opgelost moet worden.

Wilt u een beroep doen op de klachtencommissie? Neem dan contact op met de directie van SCALA of schrijf naar: Provinciale Klachtencommissie Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang Gelderland en Overijssel, p/a Spectrum CMO, Postbus 8007, 6880 CA VELP

De commissie benadert u zo spoedig mogelijk.