HomeKinderenKinderwerkSport- en spelplein middag

Samen spelen in de wijk

De sport- en spelplein middagen zijn begeleide speelmiddagen op een schoolplein of sportveld in Hengelo. Kinderen uit Hengelo van 6 tot 14 jaar zijn van harte welkom om te komen spelen. Meespelen is gratis!

Veel spelmateriaal
Met geleend materiaal kunnen de kinderen zich uitleven en samen spelen. Door het gebruik van een bakfiets kunnen de speelmiddagen op verschillende locaties plaatsvinden en kunnen kinderen uit heel Hengelo meedoen. Tijdens schoolweken vinden de sport- en spelplein middagen na schooltijd plaats op een vaste middag per wijk. In schoolvakanties kunnen de sport- & spelplein middagen uitgebreid worden met extra dagdelen.

Begeleiding wijkteams
De wijkteams van SCALA organiseren de sport- en spelplein middagen. Ze werkt hierbij samen met de scholen, Hengelo Sport, kinderen en wijkbewoners. Tijdens de sport & spelplein middagen is een georganiseerde activiteit ook mogelijk. Deze wordt dan door de begeleider van SCALA, door Hengelo Sport of door een sportvereniging uitgevoerd.

Data
Kijk hier voor een overzicht van de eerstkomende sport- en spelpleinmiddagen en locaties.


Meer informatie
Op www.hengelosport.nl en www.jeugdpleinhengelo is ook informatie te vinden over deze sport- en spelpleinmiddagen.